Lookie
Zit-No's Look Alike [Lookie]
Josey
Sourcils Oh My Darling [Josey]

Hermed lidt om aktivering aktivering af din hund eller mental stimulering, om man vil.

Jeg synes, det er vigtigt, at inddele øvelserne i kategorier, da alle hunde ikke har samme behov.

Min inddeling er:

De DOMINANSDÆMPENDE øvelser som dels kropsmæssigt viser underlegenhed dels kræver den kontakt, der er en forudsætning for en god »lydhørhed«, der igen er en forudsætning for et godt lederskab. Øvelserne skal naturligvis være morsomme for hunden, selvom man måske vil bruge dem til at stabiliserere sin dominans.


SELVTILLIDSSØGENDE øvelser er generelt alle de øvelser, hvor hunden viser et initiativ og bliver belønnet herfor. Disse øvelser er især gode til forsigtige hunde uden meget følelse af, at de kan noget på egen pote.


GENEREL AKTIVERING, ja, er »bare« det, altså sysselsætning af hunden f.eks. som når jeg sidder her og skriver på »putte« og ikke synes, hundene bare skal ligge inaktive hen. Flere af øvelserne dækker flere kategorier og det vigtige er ikke, hvilken kategori en øvelse er i, men at du mixer dem efter dine og dine hundes behov og sørg for en fornuftig balance.
DOMINANSDÆMPENDE: Rulle, give pote (give me 5), zig zag ml. ben, kravle under ben, kravle, ligge »død«, finde »mors« mund, næse og øren, gå baglæns f.eks gennem dør.


SELVTILLIDSØGENDE: Alle finde og bæreopgaver f.eks at al hundens foder er gemt i små bøtter i boligen, som hunden finder og enten åbner selv eller afleverer, sætte ringe på en kegle, lægge babypuslespil, samle byggebægre, legekassen med tårne, åbne og lukke døre, hente ting i skabe og skuffer, tænde og slukke lys, hente navngivne ting, selv tage halsbånd »på«, kropskontrol som f.eks. at balancere på en gyngestol, kontorstol eller TV stolen der drejer, sidde på skæve sten og vinke m.v., komme op på en gynge.


GENEREL AKTIVERING: Madsøg, kropskontrol som f.eks. at gå på is i langsomt tempo, slikke leverpostej ud at et dybt syltetøjsglas med smal åbning, hundekiks sat i spænd i brugt kødben, godbidsautomat: en plasticflaske som ophænges i en snor således at flasken hænger vandret. En anden snor hænger nedad fra flaskens hals. I flasken er der godbidder. Nu skal hunden så trække i snoren for at få en godbid. Der kan sættes en »spærrer« (f.eks. tape) i flaskens åbning, så der kun kommer en guf ud af gangen.

»Gribe«: Hunden sættes af og skal nu gribe godbidder som kastes til den. God antistressøvelse. Kan udvides til at indeholde et balancemoment også, idet hunden kan placeres på en sten, stol eler lign.

De nævnte urtepotter med guf under (hunde kan LÆRE at behandle dem roligt),

»Hviske«, vaske sig om munden, godbid på næsen med halsen helt strakt, pege på hånden med guffen i, sidde »smukt« på bagparten og efterhånden vinke eller andet.
Mental stimulering


Vore hunde er med deres ulvebaggrund skabt til at skulle arbejde for føden og vi ved, at der opstår flest adfærdsproblemer med hunde, som enten aktiveres for lidt eller bliver beskæftiget forkert, typisk med meget stressopbyggende aktiviteter som f.eks. kaste- og træklege. Da vore hunde er flokdyr, og forprogrammeret til at have en leder, skal vi ikke forvente, at de selv sørger for den fornødne aktivitet. De skal sættes i gang af os.


Til gengæld bliver selv de svære adfærdsproblemer, eksempelvis aggressivitet og angst, som regel mærkbart mindre med en behandling udelukkende bestående af den rette aktivitet. De »lange mørke vinteraftener« som nu er over os, er som skabt til mental stimulering af hundene. Hundene skal jo have noget at lave og det kan være svært at mande sig op til at beskæftige sin hund med udendørs-aktiviteter, når det er mørkt både morgen og aften. Derfor er vintertiden sæson for de adfærdsproblemer der hænger sammen med et menings- og indholdsløst liv.


Aktiviteter der stimulerer hunden mentalt, er næsten en gave til de hundeejere, der helst vil holde sig indendørs, når det er vådt og koldt, idet mange af disse aktiviteter kræver et roligt miljø og tæt kontakt med hunden og derfor er nemmest og mest behagelige at arbejde med på stuegulvet. Men naturligvis kan og må disse aktiviteter ikke erstatte det friluftsliv, vore hunde har krav på og behov for.

Inden du går i gang, skal du være opmærksom på, at jo længere tid indlæringen af en øvelse strækker sig over des bedre for dig, idet du så har materiale til lang tid. Jo hurtigere din hund lærer øvelserne des hurtigere skal du til at finde på noget nyt at lære den.


Indlæringsfif:

En godbid er her en lille bitte stump kogt lever, hjerte, kylling eller andet lækkert der til enhver tid får hunden til at blive skeløjet af lækkersult !

Lille bitte er her til store hunde en godbid på størrelse med 1/8 sukkerknald, til små hunde på størrelse med et riskorn, det kan f.eks. være hakket kød der er stegt uden fedtstof og derefter skilt ad med en kniv på køkkenrulle, som suger eventuel væde.

Din hund skal måske spise 100 godbidder på en dag, så de skal være små !


Når indlæringsmomenter ofte går galt, hænger det tit sammen med alt for store forventninger og krav til hunden. Inddel øvelsen i så mange delmomenter som overhovedet muligt, så overgangen til en ny sværhedsgrad ikke mærkes, dermed får du en flydende indlæring, der sidder fast og en meget motiveret hund.


For at få hunden til at arbejde, gives godbidderne i starten næsten for ingenting. Straks din hund påbegynder den ønskede adfærd f.eks. at åbne munden i øvelsen »hviske« skal du rose og belønne med en overlækker godbid. Dette er for at motivere hunden til at tage nogle initiativer. En initiativløs hund er næsten umulig at lære noget.


Beløn din hund under udførelsen af øvelsesmomenterne - ikke efter. Jo tidligere i øvelsen din belønning falder des hurtigere forstår hunden, hvad det er, der skal til for at udløse godbidden. I indlæring er princippet: »Du er vel nok dygtig« og ikke »Du var vel nok dygtig«. Forskellen på belønning for »er« og »har været« er i indlæringen utrolig betydningsfuld for hundens opfattelse af, hvad vi ønsker af den.


Din hund vil meget hurtigt blive psykisk træt under træningen, idet indlæring er utroligt koncentrationskrævende. Træn 10 x 3 minutter hellere end 30 minutter i en køre og øg gradvist.


Øv et moment højst 4 gange i træk og paus så i 20 - 30 sekunder ellers slår hunden hjernen fra og begynder at lave fejl, selv om den lige har arbejdet perfekt.


Lad være med at rette på din hund. Laver den fejl, ignorerer du det og prøver enten igen med det samme eller giver hunden nogle sekunders pause. Altså intet »nej« eller lignende. Sådanne korrigeringer er dræbende for hundens initiativ og efterhånden for dens motivation også. De beskrevne øvelser er alle af den art, der giver din hund selvtillid, arbejdsglæde og en helt utrolig god kontakt til dig. Da kontakten er det grundlæggende i lederskabet. får du gennem denne type samvær et godt grundlag for lederskabet forærende.


Jeg kan anbefale disse øvelser til alle hunde, men vil især fremhæve deres værdi i forhold til de små terriers, gravhunde og andre små hunde, som betragtes som værende svære at lære noget. Pointen med disse hunde er, at de har en meget stor selvfølelse, intelligens og selvstændighed der bevirker, at de ikke bare gør, som vi beder dem om. Disse hunde skal overbevises gennem respekfuldt lederskab med opgaver der udfordrer dem og dermed ikke er kedelige, så har du til gengæld også samarbejde for alle pengene.


Gå i gang med din hund. Selv om den er 7 - 9 år, kan den sagtens lære og arbejdet holder den frisk og glad.

Husk det er ikke et værdigt hundeliv at hvile/sove 20 timer i døgnet !
HVISKE

Sid foran hunden på gulvet og vis den nu en lille overlækker godbid. Hold godbidden lige foran snuden på hunden, så den tror, den lige om lidt får godbidden. Tir hunden lidt med godbidden og ved første tegn på, at hunden skal til at give lyd, roser du og giver samtidig godbidden.

Prøv igen og giv ros og godbid hver gang hunden siger den samme lyd.

Når du efterhånden ser, at hunden har forstået, hvad den skal gøre for at udløse belønningen, giver du øvelsen et navn (kommando), som siges, mens hunden udfører øvelsen, ikke før og ikke efter.

Dette gælder i alle øvelser.
AFLEVERE

er en alternativ indlæringsform af apportering, den er udelukkende positiv og fungerer også på hunde, som af den ene eller anden grund har fået ødelagt deres apporteringslyst. Når din hund først kan aflevere, kan den også bære. Vil den bære, vil den også søge efter genstanden og pludselig har du en temmelig dygtig apportør. Vil din hund aflevere og bære, er der mange gode aktivitetstilbud til den.

Vis din hund at du putter nogle overlækre små godbidder i et pilleglas (evt. af plast). Fodr derefter hunden direkte fra glasset så mange gange at du efterhånden kan se, at hunden ved, hvad det drejer sig om, når du tager glasset frem. Dette flere gange dagligt over flere dage.

Så »taber« du glasset (med låg på) mellem dig og hunden og afventer. Ti stille. Snuser hunden, roser du velment, men ikke hysterisk. Samler den op, roser du endnu mere. Lad være med at tage glasset fra hunden straks, men ros og kæl for den. Skub den gerne lidt fra dig, da dette får de fleste hunde til at komme nærmere.

Tag derefter roligt glasset fra hunden, åbn og beløn direkte fra glasset, som du plejer.

Vil hunden ikke aflevere, tager du simpelthen en godbid op til næsen af den, så slipper den. Ros og beløn fra glasset.

Vil hunden fjerne sig med glasset, må du have en line på den, den må ikke selv finde ud af at åbne glasset for så mister du din status som »den der kan«. Kan hunden selv, bliver du overflødig.

Efterhånden »tabes« glasset længere og længere væk.

Når hunden afleverer sikkert til dig, siger du »apport« i selve »slippet« eller i det øjeblik, hunden efter at have samlet op vender sig mod dig. Således kan hunden ikke lære at hæfte en forkert handling på "kommandoen", den er jo i gang med det rigtige. Dette gælder i alle øvelser.

Du siger efterhånden »tak« eller »slip«, når hunden slipper glasset i hånden på dig.

Efterhånden giver du godbidderne fra lommen og ikke fra glasset.

Gradvist introducerer du nye apportgenstande for hunden.

Når din hund kan aflevere kan den lære at arbejde med babypuslespil, puttebox, ringe på en kegle, samle bægre og meget mere. Køb forskelligt babylegetøj og gå i gang.
GEMMELEG

Vis hunden at du gemmer et pilleglas eller en anden lille beholder med foder/godbidder i boligen. Tag hunden et par skridt væk derfra og slip den straks, så den kan søge. Når hunden hørligt bruger sin næse, siger du »søge« eller et andet ord. Gradvist kan du gemme mange små beholdere rundt om i hele boligen, uden hunden ser det og således få den til at bruge ½ time eller mere på at finde sin foderration. Husk at hunden skal aflevere hver beholder til dig, så du kan åbne dem og hælde foderet ud.

Øvelsen skal foregå roligt, så hunden ikke bliver stresset.

Kan med stor fordel også leges udenfor og i skov, mark og på strand.
GRIBE I LUFTEN

Hertil skal du bruge godbidder med samme vægt f.eks. suppekødboller, så hunden hurtigt lærer godbiddens hastighed at kende. Husk at trække godbidderne fra foderrationen.

Stå foran hunden, som sidder eller står, og hold en godbid tæt over næsen på den. Slip godbidden så den nærmest falder ned i munden på hunden. Gentag momentet, måske over flere dage og husk pauserne, indtil hunden »griber« hver gang. Måske skal godbidden holdes lige foran hundens mund for at få den til at forsøge at gribe.

Derefter skal du holde godbidden lidt længere fra hundens snude, derefter lidt længere væk og så videre. Efterhånden kan hunden gribe godbidderne i luften og nu kan du begynde at kaste godbidderne. Du må kun kaste, når hunden ser på dig.

Det skal være supernemt i starten og gradvist bliver hunden så dygtig, at du kan sigte bag den, ved siden af og foran den og stadig se hvordan den kan gribe godbidderne.

Efterhånden kaster du hurtigere og hurtigere.

Da hunden skal være meget koncentreret for at kunne gribe, er dette en aktivitet, der trætter den meget.

Senere hen kan øvelsen kombineres med balance. F.eks. at hunden står på øverste trin på en trappe og du umiddelbart nedenfor, hunden sidder på en kontorstol m.v.
KRAVLE UNDER BEN

Du skal sidde på gulvet med løftede knæ og hunden liggende vinkelret i forhold til dine ben med hovedet ud for dine knæ. Med en godbid lige foran hundens næse »trækker« du den nu langsomt fremad ind under dine ben. Godbidden skal hele tiden berøre hundens næse, for hvis du bevæger den for hurtigt, vil hunden rejse sig op.

Efterhånden når øvelsen virker sikker, lægger du kommandoord på.

Når først hunden har lært at kravle, kan den følges et stykke med dig, når du går og også lære at kravle zig zag mellem dine ben.

OBS ikke for hunde med dårlig ryg eller hofter !!
HUSHJÆLP

Din hund vil elske at få lov til at være med til de daglige gøremål. Når først den har lært at aflevere og bære har du åbnet mulighed for en hel masse aktiviteter:

Sæt en stump reb, viskestykke el. lign. i køleskabsdøren, en køkkenskabsdør eller skuffe og få hunden til at tage fat. Ros og beløn.

Herefter skal hunden holde lidt længere tid og trække en smule, lav et lille modtræk, hvis det er nødvendigt. Hjælp hunden med at åbne og lad lyden at døren/skuffen der åbnes være signalet til godbidbelønninen.

Du bliver måske nødt til at træne trækket sideløbende, dette gøres blot ved at holde lidt tilbage i reb eller lign. så hunden animeres til at gøre »modstand«. Ros og beløn for det.

Når hunden kan åbne, er næste skridt at tage noget frem til dig fra skuffen/skabet. Her bruger du en kendt genstand i starten, en genstand hunden forbinder med at samle op og aflevere.

Efterhånden sættes navn på øvelsen, husk at sige ordet imens hunden udfører momentet.
GIVE ME 5

Denne øvelse skal hunden lære for at kunne lukke døre og skuffer. Læg en godbid under din hånd (håndfladen opad) på gulvet og afvent uden ord at din hund berører hånden med en pote. Fjern hånden og beløn.

Når momentet efterhånden virker sikkert lægger du ordet »pote« , »luk« eller andet på.

Nu skal hånden så blot lægges på de skuffer/låger din hund skal skubbe i. Lyden af lågen/skuffen der lukkes er tegnet til godbidden.

Efterhånden markerer du mindre med hånd og mere med ordet, således at hunden gradvist lærer at udføre momentet uden din hånd. Bruges også til at lukke almindelige døre med.

Du kan også træne øvelsen alene som en »give me 5« hilsen, hvor hunden på ordet klapper dig i håndfladen som efterhånden holdes højere og højere. Kan udvides til »give me 10«.
RYDDE OP

I starten skal du anvende store ting, din hund gerne vil bære. Du får hunden til at samle genstanden op og i stedet for at aflevere til dig, skal hunden slippe genstanden over en kurv, kasse eller andet. Kan hunden ikke forstå, at den skal slippe genstanden uden din hånd, må du i starten holde hånden under genstanden over kurven. I samme øjeblik hunden slipper genstanden, fjerner du hånden, så hunden kan høre genstanden falde ned i kurven. Denne lyd udløser godbidden.

I indlæringen skal hunden have godbid for hver genstand den »rydder op«, efterhånden efter hver 2., hver 3. osv. samt ind imellem for hver eneste en for at holde motivationen i top.

Når hunden har forstået øvelsen, lægger du ord på f.eks. »vil du hjælpe med at rydde op«. »Rydde op« er da de ord du skal sige til hunden.

Gradvist skal din hånd over kurven længere og længere væk og efterhånden også du selv.
KENDE TING VED NAVN

Væn dig til at nævne forskellige ting ved navn, når hunden ser på dem. Du vil blive overrasket over, hvor hurtigt den lærer. Start med hundens egne lege/aktiveringsting. Tril f.eks. en bold hen til den og sig bold, hver gang hunden ser på den. Efterhånden prøver du om hunden har forstået, hvad »bold« betyder, ved at have bolden indenfor hundens synsfelt, men i en situation hvor hunden ikke er opmærksom på bolden, sig »bold« og se om hunden reagerer ved at se sig om efter den. Gør den det, har den lært, hvad ordet betyder. Gentag med forskellige genstande og check hundens forståelse ved at bede den identificere en genstand af to mulige. Senere skal der ligge tre genstande, fire osv.

Nu kan du så lære hunden navne på forskellige ting, du kan have nytte af, den henter til dig. Herefter kobles øvelsen »aflevere« på »søg« samt genstandens navn. Men med små skridt, du må ikke forcere noget. Efterhånden kan du kombinere det hele med åbning/lukning af skabe/skuffer og nu har din hund et arbejde der inddrager den i hverdagen - og den vil elske det !

Du skal ikke være bange for, at din hund nu vil gå og åbne skuffer og skabe, når den er alene, da hunden nøje forbinder øvelsen med kommando og godbid.

Men hvis du er usikker på, om jeg har ret, kan du kan jo lave en skuffe til hundens legetøj, som den selv henter ting i og rydder op i, så er du i alle fald sikker på, at hunden holder sig til den skuffe.
Nu har du lidt at gå i gang med. Tænk på, at det skal være sjovt at være hund og at vore hunde hellere end gerne vil samarbejde, hvis blot de kan se formålet med det.

De beskrevne øvelser er alle af den art, der giver din hund selvtillid, arbejdsglæde og en helt utrolig god kontakt til dig. Da kontakten er det grundlæggende i lederskabet, får du gennem denne type samvær et godt fundament for lederskab forærende.


e-mail

       
Guestbook
Opdateret d. 15.3.2008